Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Insights

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Insights

Sprejemajte boljše odločitve o dobavnih verigah s proaktivnim obvladovanjem tveganj na podlagi preskriptivnih vpogledov, ki jih poganja umetna inteligenca.

ERP

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Insights

Obvladujte tveganja in ustvarite odpornost
Sprejemajte boljše odločitve o dobavnih verigah s proaktivnim obvladovanjem tveganj na podlagi preskriptivnih vpogledov, ki jih poganja umetna inteligenca.

Izboljšajte pregled nad dobavno verigoProaktivno preprečujte motnjeHitro zagotovite operativnost
Izboljšajte odločanje z digitalnim dvojčkom dobavne verige, ki vam omogoča izvajanje simulacij "kaj, če", napredno analitiko na podlagi umetne inteligence ter izboljšanje pregleda nad dobavitelji različnih redov.Izboljšajte sodelovanje z dobavitelji, partnerji in člani timov pri zgodnjem prepoznavanju tveganj ter pri načrtovanju omejitev na področju dobav in virov.Nemoteno uporabljajte obstoječe sisteme za načrtovanje in izvajanje. Povabite dobavitelje in partnerje k varnemu prejemanju in izmenjavi podatkov na eni platformi.
Graphical user interface, website

Description automatically generated

 

Izboljšan pregled z vpogledi, ki so podlaga za ukrepanje
Pametno se odzivajte na dinamične spremembe ponudbe in povpraševanja s preskriptivno analitiko, ki uporablja poenotene realnočasovne podatke, prejete od ponudnikov podatkov, partnerjev, kupcev in dobaviteljev.

Sodobna in odprta platformaGladko sodelovanjeRealnočasovni pregled

Pripravljeni podatkovni priključki za standardne platforme

Nemoteno delovanje z obstoječimi sistemi

Neomejeno skaliranje v oblaku

Selektivna skupna raba podatkov

Optimizirano obvladovanje tveganj

Sodelovanje deležnikov v realnem času

Spremljajte dobavitelje različnih redov

Obširne analize "kaj, če"

Izbira novic s pomočjo umetne inteligence

Cenovna dostopnost

Licenca check

Licenca

Tip uvedbe

Gostovano check

Gostovano

Programska oprema kot storitev check

Programska oprema kot storitev

Lokalna namestitev check

Lokalna namestitev

Podpora

Email/Help Desk check

Email/Help Desk

FAQs/Forum check

FAQs/Forum

Knowledge Base check

Knowledge Base

Phone Support check

Phone Support

Chat check

Chat