Splošni pogoji uporabe spletnih strani BIZMATCH

Politika zasebnosti in pogoji uporabe spletnih strani BIZMATCH (v nadaljevanju: BIZMATCH) in morebitni dodatni pogoji so za vas  pravno zavezujoči, z njimi se morate seznaniti in jih sprejeti ob registraciji. Strinjanje in sprejem pogojev  je nujen za uporabo spletnih strani. Obvestila, ki se nanašajo na uporabo spletnih strani ste dolžni spremljati. Pogoje uporabe spletnih strani lahko sprejmete in s tem spletne strani uporabljate samo, če ste polnoletni in vam ni bila odvzeta poslovna sposobnost.

1.       Registracija in uporaba spletnih strani

1.1.  Za uporabo spletnih strani se registrirate z vpisom naslednjih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov (uporabniško ime) in geslo. Na navedeni elektronski naslov vam bo BIZMATCH poslal potrditveno sporočilo. Registracija je uspešno zaključena s potrditvijo veljavnosti vašega elektronskega naslova. Ob nadaljnjih prijavah za dostop uporabite svoje uporabniško ime in potrjeno geslo. Spletne strani BIZMATCH lahko uporabljate izključno v skladu z nameni, predvidenimi v teh Pogojih uporabe ali morebitnih dodatnih pogojih. BIZMATCH si pridržuje pravico do prenehanja zagotavljanja dostopa do posamezne spletne strani ali njene posamezne funkcije, ne da bi vas o tem vnaprej obvestila. Z uporabo spletnih strani lahko brez obvestila BIZMATCH kadarkoli prenehate.

1.2.  Če želite izbrisati svoj uporabniški račun, nam to pisno sporočite na elektronski naslov info@sinecon.eu ali na naslov družbe Sinecon.

2.       Gesla in varovanje zaupnosti

2.1.  BIZMATCH vse podatke, ki jih prejme ob vaši registraciji za uporabo spletnih strani ali neposredno ob njihovi uporabi, varuje kot zaupne in na način, da se prepreči njihova nepooblaščena ali nezakonita obdelava, nenamerna izguba, uničenje ali sprememba. Tudi sami  ste dolžni varovati zaupnost vašega gesla, uporabniškega imena in morebitnih drugih podatkov za identifikacijo. V primeru ugotovljene nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa nemudoma vložite zahtevek za izbris vašega uporabniškega računa prek rubrike Pišite nam ali na e-naslov info@sinecon.eu. V zahtevku navedite svoje identifikacijske podatke, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po izbrisu vam bo BIZMATCH omogočila ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.

3.       Varstvo osebnih podatkov

3.1.  Spletne strani BIZMATCH in aplikacije uporabljajo tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi spletnih strani in napravi, s katero dostopate do spletnih strani (piškotki). Vse podrobnosti o piškotkih so posebej dostopne na https://www.bizmatch.pro/piskotki/.

3.2.  BIZMATCH ob registraciji od vas prejme naslednje podatke: ime, priimek, elektronski naslov in geslo, naziv družbe, v imenu katere dostopate do spletnih strani.

3.3.  Navedene osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

-          omogočanje dostopa do spletnih strani in njihove uporabe, delovanja in vseh funkcionalnosti,

-          priprava uporabnikom prilagojenih produktov in storitev ter obveščanje o slednjih na spletnih strani, vašem uporabniškem profilu ali na elektronski naslov, če ste to možnost potrdili,

-          zagotavljanje vodenja točnih in ažurnih podatkov na način, da se v primeru dvoma te podatke neposredno preveri z vpogledom v uradne evidence in registre,

-          vodenje uporabniškega računa in izvajanje podpore,

-          uporaba podatkov v procesu izpolnjevanja e-vlog za pridobitev ponudb oz. pridobitev kvalificiranega leada.

3.4.  Vaše osebne podatke, pridobljene preko uporabe spletnih strani, hranimo ves čas vaše uporabe spletnih strani in še 3 leta po prenehanju uporabe oz. za čas sklenjene pogodbe z družbo Sinecon in še 3 leta po prenehanju pogodbenega razmerja. V primeru zakonske podlage za zbiranje on obdelavo osebnih podatkov, le-te hranimo za čas zakonsko dovoljenega obdobja.

4.       Posredovanje podatkov

4.1.  BIZMATCH za namen izvajanja svojih storitev, vodenja podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk posreduje te podatke tudi pristojnim nadzornim organom v skladu z zakonskimi podlagami.

4.2.  Prav tako se lahko osebni podatki iz aplikacij razkrijejo nadzornim organom v okviru konkretnega postopka, ki ga vodijo, ter drugim uporabnikom, ki za to izkažejo zakonito pravno podlago.

4.3.  V primeru, da posameznik, ki je uporabljal in/ali se je registriral za uporabo spletnih strani, ne sprejme teh splošnih pogojev uporabe spletnih strani in morebitnih sprememb, spletnih strani ne more več uporabljati. V tem primeru bo BIZMATCH izbrisal oziroma anonimiziral vse podatke, ki jih je pridobil pred spremembo te Politike zasebnosti in pogojev uporabe aplikacij.

5.       Pravice intelektualne lastnine

5.1.  Spletna stran BIZMATCH je v izključni lasti družbe Sinecon. Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti ali drugih pravic na intelektualne lastnine na storitvah, programski opremi, slikah, tekstih in na vsebini spletnih strani, ostanejo v lasti družbe Sinecon in naših dajalcev licenc za programsko opremo. Uporabnik/obiskovalec spletnih strani jih ne sme spreminjati, kopirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Sinecon si pridružuje vse pravice na spletnih straneh in storitvah, ki niso podeljene uporabniku s temi pogoji uporabe. Prepovedano je odstranjevanje ali sprememba avtorskih pravic ali blagovnih znamk Sinecon-a. Uporaba znamk, logotipov in drugih intelektualnih ter avtorskih pravic Sinecon-a je izrecno prepovedana, brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja.

6.       Odgovornost BIZMATCH/Sinecon

6.1.  Spletne strani BIZMATCH uporabljate na lastno odgovornost. Niti Sinecon niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletih strani, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v spletnih straneh, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe spletnih strani ali katerihkoli elementov v okviru spletnih strani, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da niste zavarovali uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz spletnih strani ter ohranili njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti Sinecon veljajo ne glede na to, ali je bil Sinecon seznanjen z nastankom tovrstne škode ali pa bi se moral ali mogel zavedati možnosti njenega nastanka. Sinecon tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last Sinecon.

7.       Spremembe Splošnih pogojev uporabe

7.1.  Sinecon lahko pogoje uporabe spletnih strani kadarkoli spremeni. Aktualni pogoji uporabe spletnih strani bodo na voljo na spletni strani BIZMATCH in jih je potrebno ob vsaki bistveni spremembi potrditi.

Zadnja posodobitev: 12. 9. 2022