Nova Vizija d.d.

Nova Vizija d.d.

Nova Vizija d.d. je v slovenskem prostoru eden glavnih dobaviteljev lastne programske opreme na področjih medicinske in poslovne informatike.

Nova Vizija d.d.

Nova Vizija d.d. je v slovenskem prostoru eden glavnih dobaviteljev lastne programske opreme na področjih medicinske in poslovne informatike. Razvijamo in tržimo produkt ProMedica namenjen primarnemu zdravstvu ter izvajamo storitve za različne zdravstvene institucije. Na področju poslovne informatike razvijamo in tržimo integriran informacijski sistem (ERP) ProPIS, ki vključuje tudi različne specialne rešitve, največ za prehrambeno industrijo in za javne zavode. Za visokošolske institucije razvijamo produkt NOVIS, ki ga tržimo po principu programska oprema kot storitev. Razvijamo tudi druge produkte in izvajamo storitve direktno ali posredno povezane z razvojem informacijskih sistemov predvsem za javno upravo. Naše glavne kompetence vključujejo analizo in načrtovanje informacijskih sistemov, obvladovanje tehnologije Microsoftove platforme (največ kompetenc vključuje SQL in .NET) ter vodenje informacijskih projektov.

Bogate izkušnje pri vodenju kompleksnih projektov izgradnje informacijskih sistemov in kakovosten kadrovski potencial nam daje zagotovilo za celovito obvladovanje področij:

  • strateškega načrtovanja informacijskih sistemov,
  • izgradnje, uvajanja in vzdrževanja računalniških rešitev,
  • svetovanja in izobraževanja,
  • vodenja in izvajanja naročniških projektov.

Vizija podjetja

Strateški cilji povezani z našimi programskimi produkti vključujejo stalno tehnološko posodabljanje, zagotavljanje dostopa do modernih storitev (npr. telemedicinska obravnava pacientov), povečanje stopnje integracije z drugimi informacijskimi sistemi v gospodarstvu in v javni upravi ter zagotavljanje še celovitejših podpornih informacijskih storitev. Za dosego teh ciljev stalno dvigujemo sposobnost obvladovanja novih tehnologij, izboljšujemo sposobnost vodenja informacijskih projektov ter vzpostavljamo povezave in sodelovanje s komplementarnimi domačimi in tujimi podjetji. Precejšen del svojih prihodkov namenimo za raziskave in razvoj. Zelo pomemben strateški cilj je ohraniti nizko stopnjo fluktuacije kadrov, kar nam omogoča ohranjati in razvijati  najpomembnejše vrednote našega podjetja, ki so odgovornost do naših strank na dolgi rok, ustvarjalnost pri našem delu in pri naših rešitvah, spoštljivost in sproščenost v medsebojnih odnosih ter raznolikost in edinstvenost naših aktivnosti. Poslovni strateški cilj je navkljub raznim krizam ohraniti dolgoročno stabilnost in vsaj zmerno dobičkonosnost podjetja.


Zgodovina podjetja

Nova Vizija je bila ustanovljena leta 1998, ko je prevzela tradicijo, izkušnje in uspehe podjetja Vizija d.o.o. Vizija je bila ustanovljena leta 1989, ko je v njej združila svoje znanje in izkušnje skupina sistemskih inženirjev, ki so že do takrat uspešno razvijali informacijske sisteme za bolnišnično in osnovno zdravstveno dejavnost za okolje osebnih računalnikov. Na slovenskem tržišču smo se najprej predstavili na področju medicinske informatike. Nato smo v obdobju relativno hitre rasti podjetja razvili tudi rešitve za poslovne sisteme, s katerimi smo se uspešno uveljavili na domačem tržišču. V letu 2006 se je podjetje, ki je bilo ves čas v lasti zaposlenih, preoblikovalo v delniško družbo. V zadnjih letih se Nova Vizija d.d. uveljavlja tudi kot dobavitelj visokošolskih informacijskih sistemov ter izvajalec naročniških projektov v javni upravi. V vseh teh letih poslovanja smo uspešno zamenjali več različnih informacijskih tehnologij in pristopov ter se razvili v sodobno podjetje, ki zaposluje skoraj izključno strokovnjake s področja informatike in računalništva.

Poslovna informatika

Nova Vizija ima več kot 30-letne izkušnje na področju poslovne informatike. V tem obdobju smo razvili panožno rešitev za mesno predelovalno industrijo.

Osrednja informacijska rešitev je poslovni informacijski sistem ProPIS, ki ga nenehno dopolnjujemo in nadgrajujemo glede na potrebe tržišča in zakonske spremembe v sodelovanju z našimi strankami. Celovitost, modularnost, prilagodljivost, skalabilnost in povezanost ProPIS z drugimi informacijskimi rešitvami omogočajo, da je ProPIS primeren za uporabo pri velikih podjetjih, zadrugah in javnih zavodih kot tudi pri manjših zasebnih podjetjih. ProPIS »raste« skupaj z njimi.

Medicinska informatika

Nova Vizija ima več kot 30-letne izkušnje na področju zdravstva. Z našimi strankami vzpostavljamo trajne in dobre odnose. Trudimo se, da z našimi informacijskimi rešitvami podpiramo strokovno delo zdravstvenih delavcev, poenostavljamo administrativno delo, povezujemo bolnike in zdravstveno osebje in skrbimo za to, da delo v ambulantah čim bolj nemoteno teče, da se lahko zdravstveno osebje osredotoči na svojo primarno nalogo – pomagati bolnikom.

Naša glavna informacijska rešitev na področju medicinske informatike je zdravstveni informacijski sistem ProMedica, sistem, ki ga nenehno dopolnjujemo in nadgrajujemo v sodelovanju z zdravstvenim osebjem in je namenjen tako administrativni kot strokovni podpori dela zdravstvenega osebja v osnovnem zdravstvu. Modularnost, skalabilnost in povezanost ProMedice z drugimi sistemi omogočajo, da je ProMedica primerna za uporabo pri večjih in majhnih zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti, tudi pri zasebnikih brez koncesije in zagotavlja, da bomo lahko zadostili vašim željam in potrebam tudi v prihodnje.