Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Zagotovite preglednost, sodelovanje in agilnost, ki so dejavniki uspeha vašega projektno usmerjenega posla.

Projektno vodenje

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Zagotovite preglednost, sodelovanje in agilnost, ki so dejavniki uspeha vašega projektno usmerjenega posla.

 

Izboljšajte izkušnjo pri vodenju prodajnih poslov

Prilagodite stroškovne kalkulacije in oblikovanje cen na podlagi virovIzkoristite strukturo poslov, ki je prilagojena projektno usmerjenim organizacijamSkrajšajte prodajni cikelUpravljajte prodajni cevovod z enotno nadzorno ploščo
Modelirajte robustne cenovne in stroškovne variacije glede na geografijo in ekonomijo lokalnih trgov, ki vplivata na vašo globalno delovno silo in menjalne tečaje.Za svoje projekte pripravite pogodbe s fiksno ceno, pogodbe vezane na porabo časa in materiala ali pogodbe s pavšalom, ki ustrezajo zahtevam vaših strank glede denarnih tokov.Po oblikovanju grobe kalkulacije uporabite standardizirane predloge za hitro pripravo podrobnih kalkulacij, terminskih planov in denarnih vrednosti za ponudbo.Vse podatke o stranki združite v enotnem pogledu s pomočjo vgrajene integracije z Dynamics 365 Sales za vpoglede, ki so podlaga za ukrepanje in individualno delo s strankami.

 

Z izboljšanimi možnostmi projektnega vodenja do uspeha

Ponudite vodjam projektov orodja za uspehUčinkovite kalkulacije in spremljanje projektovEnostavno sodelovanje v življenjskem ciklu projektovPrilagodite svoj projekt s ključnimi vpogledi
Izboljšajte produktivnost z vgrajenimi funkcijami programa Microsoft Project, vključno z nadzornimi ploščami, upravljanjem opravil, načrtovanjem, interaktivnimi Ganttovimi diagrami in strukturiranimi členitvami dela.Pripravite natančne kalkulacije dela, stroškov in materiala ter spremljajte načrtovano in dejansko porabo med izvajanjem projekta.Povežite svoje time iz različnih oddelkov pri določanju projektnih planov, obsega projektov in proračuna, hkrati pa jim omogočite shranjevanje pogovorov, skupno rabo vsebin in uporabo aplikacij – vse na enem mestu.Spremljajte potek svojih projektov z vgrajenimi vpogledi in pravočasno sprejmite odločitve o popravku kurza.

 

Optimizacija donosnosti virov

Maksimalna izkoriščenost virovRazporedite prave ljudi na prave projektePredvidevajte potrebe po virih z inteligentnim načrtovanjem
Enostavno razporejajte delovne obremenitve med svojimi viri za optimalno izvajanje projektov.S profiliranjem virov lahko preprosto uskladite znanja in spretnosti ljudi s projektnimi potrebami. Usposobljenost preprosto ocenjujte z modeli, ki se prilagajajo vašim edinstvenim poslovnim potrebam.Optimizirajte načrtovanje z inteligentnim in relevantnim razporejanjem na podlagi veščin ter ažurnim pregledom nad razpoložljivostjo virov z rešitvijo Universal Resource Scheduling.

 

Poenostavljeno sledenje času in upravljanje stroškov

Oddaja poročil o času in stroških na potiOlajšajte članom tima zagotavljanje skladnosti s pravilnikiNatančno poročanje in upoštevanje pravilnikov o stroških
Za oddajo poročil o času in stroških uporabite mobilno aplikacijo ali brskalnik, ne glede na lokacijo. Pozicije izdatkov se ustvarijo samodejno iz naloženih slik računov.Ponudite svojim timom enostavna orodja za sledenje času in stroškom, ki olajšajo zagotavljanje skladnosti s pravilniki.Z nastavljivimi pravili in avtomatiziranimi poteki dela lahko izboljšate upoštevanje pravilnikov v zvezi s poročanjem o času in stroških pri oddaji, odobritvah in poročanju.

 

Racionalizacija projektnih financ kot spodbuda poslovni uspešnosti

Natančno in pravočasno pripoznavanje prihodkovIzboljšajte denarne tokove s hitrim izdajanjem računovUpravljajte računovodenje projektov z večjo natančnostjoVključite sistem ERP, ki je usmerjen k storitvam
Podprite svoje globalne time pri upoštevanju računovodskih standardov in praks, vključno s pripoznavanjem prihodkov skladno z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).Upravljajte čakalne vrste računov in dodajte priložnostne transakcije za natančnejše fakturiranje. Za optimalen pregled in usklajevanje prilagodite račune z dodajanjem podrobnosti in združevanjem transakcij.Uporabite profile projektnih stroškov in prihodkov za obračun po fiksni ceni ali glede na potrošek časa in materiala s kombinacijo računovodskih pravil za stroške, prihodke, časovne razmejitve in knjiženje.Uporabite integracijo z Dynamics 365 Finance ali odprte vmesnike API do zunanjih poslovnoinformacijskih sistemov (ERP) ter vključite funkcije knjig prejetih in izdanih računov ter glavne knjige.

 

Izboljšajte preglednost za večji poslovni učinek

Vizualizirajte glavne vpoglede za hitre in utemeljene odločitveDemokratizirajte dostop do podatkov za odpravo oddelčne miselnosti
Za hitro prilagajanje spreminjajočim se gospodarskim razmeram uporabite vgrajene nadzorne plošče s ključnimi kazalniki uspešnosti kot je izkoriščenost virov, napovedovanje in finančno planiranje.Izkoristite Microsoft Power BI za preprosto vizualizacijo in skupno rabo poslovnega obveščanja v svojih projektnih timih ter jim tako pomagajte do še boljših rezultatov za stranke.

Cenovna dostopnost

Licenca check

Licenca

Tip uvedbe

Gostovano check

Gostovano

Programska oprema kot storitev check

Programska oprema kot storitev

Podpora

Email/Help Desk check

Email/Help Desk

FAQs/Forum check

FAQs/Forum

Knowledge Base check

Knowledge Base

Phone Support check

Phone Support

Chat check

Chat

Ponudniki

Iz naše akademije
Obiščite našo akademijo