Svetovanje o računalništvu v oblaku

Svetovanje o računalništvu v oblaku

Svetovanje o računalništvu v oblaku je storitev, ki organizacijam pomaga pri ocenjevanju, načrtovanju, izvajanju in upravljanju rešitev računalništva v oblaku.

Public cloudHybrid cloudPrivate cloudCloud migration strategyData migration

Tip produkta:

Storitev

Cenovni razred:

Svetovanje o računalništvu v oblaku

Svetovanje o računalništvu v oblaku je storitev, ki organizacijam pomaga pri ocenjevanju, načrtovanju, izvajanju in upravljanju rešitev računalništva v oblaku. Cilj svetovanja o računalništvu v oblaku je pomagati podjetjem, da čim bolj izkoristijo prednosti računalništva v oblaku ter hkrati čim bolj zmanjšajo tveganja in stroške, povezane s prehodom v oblak.

Svetovalci za računalništvo v oblaku sodelujejo z organizacijami, da bi razumeli njihove specifične potrebe in cilje za uporabo računalništva v oblaku. Nato ocenijo trenutno infrastrukturo organizacije in pripravijo priporočila o tem, katere rešitve računalništva v oblaku bi bile najprimernejše za njihove potrebe. To lahko vključuje izbiro med javnimi, zasebnimi ali hibridnimi rešitvami v oblaku ter določitev najprimernejšega ponudnika storitev v oblaku.

Po uvedbi rešitve računalništva v oblaku lahko svetovalci za računalništvo v oblaku zagotavljajo tudi stalno podporo in storitve upravljanja, kot so spremljanje učinkovitosti, upravljanje varnosti in optimizacija stroškov.

Na splošno svetovanje o računalništvu v oblaku pomaga organizacijam pri sprejemanju informiranih odločitev o strategijah računalništva v oblaku ter zagotavlja, da se njihove rešitve izvajajo in upravljajo učinkovito.