BusinessConnect

BusinessConnect

BusinessConnect je programska oprema za upravljanje vsebin in dokumentov, ki je zasnovana na Microsoftovi tehnologiji in strankam omogoča preoblikovanje, digitalizacijo in racionalizacijo vseh procesov, povezanih z dokumenti.

DMSSistem za upravljanje dokumentov

Tip produkta:

Produkt

Cenovni razred:

BusinessConnect 

BusinessConnect je programska oprema za upravljanje vsebin in dokumentov, ki je zasnovana na Microsoftovi tehnologiji in strankam omogoča preoblikovanje, digitalizacijo in racionalizacijo vseh procesov, povezanih z dokumenti.

BusinessConnect je intuitivna spletna rešitev, ki končnim uporabnikom zagotavlja preprost, voden in učinkovit uporabniški vmesnik, organiziran po vsebinah in osredotočen na dejavnosti uporabnikov, povezane s poslovnimi dokumenti. BusinessConnect ponuja nativno integracijo z MS Office 365 (Word, Outlook), sprejme vse vrste dokumentov (fizične, elektronske) in omogoča timsko sodelovanje z mnogimi standardnimi funkcijami za sodelovanje.

Poleg tega BusinessConnect zagotavlja standardne module, kot so digitalna pošta, potrjevanje računov, nabavni nalogi, kadrovska služba in zaledna pisarna, upravljanje življenjskega cikla pogodb, sestanki upravnih odborov, standardizacija ISO in projektne mape. BusinessConnect poleg tega izpolnjuje zahteve zakonodaje, vključno z GDPR, MOREQ2, EIDAS in drugimi evropskimi standardi, povezanimi z e-poslovanjem in področjem upravljanja dokumentov.


 

Digitalna pošta 

Podjetjem omogoča zajemanje, sledenje in distribucijo dohodne in odhodne pošte, elektronske pošte in e-dokumentov pravim osebam in procesom.

Odobritev računov in naročilnice 

Obdelava računov v kateri koli obliki, pridobivanje podatkov, distribucija informacij, postopek odobritve in integracija s sistemom za plačevanje obveznosti. Na voljo so različni priključki (MS NAV, MS BC, MS F&O, SAP).

Upravljanje življenjskega cikla pogodb 

Omogoča poslovnim in pravnim timom, da si poenostavijo postopke sklepanja pogodb, varno sodelujejo in elektronsko podpisujejo pogodbe.

Kadrovska služba in zaledna pisarna 

Centralizirano upravljanje personalnih map in podpora kadrovskim procesom (potni nalogi, dopusti, vloge, življenjepisi, plačilne liste itd.).

Seje upravnega odbora 

Podpora pri pošiljanju vabil, oblikovanju dnevnega reda upravnega odbora, zapisnikih sej, upravljanju sklepov in spremljanju realizacije akcijskih načrtov.

Standardizacija ISO 

Ustvarjanje dokumentov, postavitev, sodelovanje in končna objava. Kurativni in preventivni ukrepi, vodstveni pregledi.


 

Cenovna dostopnost

Licenca check

Licenca

Najem - oblačna storitev  check

Najem - oblačna storitev

Enkratni nakup check

Enkratni nakup

Tip uvedbe

Gostovano check

Gostovano

Programska oprema kot storitev check

Programska oprema kot storitev

Lokalna namestitev check

Lokalna namestitev

Podpora

Email/Help Desk check

Email/Help Desk

Phone Support check

Phone Support